Νομοθεσία ΠΟΕ / VOC

Η συμμόρφωση με την νομοθεσία περί VOC / ΠΟΕ είναι ένα σημαντικότατο βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και για την διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος ή των υπηρεσιών πολλών επιχειρήσεων.

Η χρήση οργανικών διαλυτών είναι πολλές φορές αναπόφευκτη στον χώρο της βιομηχανίας.

Οι σύμβουλοι της Vis Chimica παρέχουν την πολυετή εμπειρία και τις γνώσεις τους ώστε να διασφαλίσουν ότι η επιχείρησή σας θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την λειτουργία της.

Καλέστε μας για μια συνάντηση

Επικοινωνήστε μαζί μας